საქართველ, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის 1, თსუ–ს I კორპუსი,
ი.ჭავჭავაძის 19, არნ.ჩიქობავას კაბინეტ–მუზეუმი
ტელ:+995 32 22 31 61
ელ–ფოსტა: caucasiology@tsu.ge; caucasiology@gmail.com