15 აპრილს , 15 საათზე კავკასიოლოგიის ინსტიტუტში დოქტორანტმა მაკა თეთრაძემ, სტუდენტთა და დოქტორანტთა მუდმივმოქმედ სემინარზე წაიკითხა მოხსენება: ,,სახელის მორფოლოგია იბერიულ–კავკასიურ და მსოფლიოს ენებში". ოპონენტები, დოქტორანტები – ნათია ფონიავა და ევგენია ქურთიშვილი
8 აპრილს , 15 საათზე კავკასიოლოგიის ინსტიტუტში მაგისტრანტმა ალექსანდრე კვახაძე , სტუდენტთა და დოქტორანტთა მუდმივმოქმედ სემინარზე წაიკითხა მოხსენება: ,,გრამატიკული კლას–კატეგორია იბერიულ–კავკასიურ და მსოფლიოს ენებში". ოპონენტები, დოქტორანტები –მაკა თეთრაძე და ევგენია ქურთიშვილი
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
copy right @ N&L 2011